In deze categorie vindt u alle digitale cursussen m.b.t. veiligheid. De volgende cursussen vallen hier bijvoorbeeld onder:

- Bedrijfshulpverlening (BHV)

- (Kinder) EHBO

Om een dergelijke cursus te volgen, dient u een account aan te maken en geautoriseerd te zijn voor de cursus. Dan kunt u inloggen en is deze cursus beschikbaar voor u als cursist.

In deze cursus leert u alle basistheorie van bedrijfshulpverlening. Deze basistheorie omvat in ieder geval de vier taken van een bedrijfshulpverlener:

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
  • Beperking en bestrijding van een beginnende brand
  • Het begeleiden van een ontruiming van het gebouw
  • Communicatie met andere diensten zoals brandweer, politie en ambulancediensten

In combinatie met het volgen van een praktijkdag (waar u al het geleerde theorie gaat toepassen in de praktijk) ontvangt u het certificaat bedrijfshulpverlener.

Deze gehele module duurt 2 tot 3 uur, afhankelijk van het tempo waarin u de module doorloopt.

Dit is dezelfde cursus als de Bedrijfshulpverlening Standaard cursus, alleen wordt deze cursus afgesloten met een digitale eindtoets die behaald moet worden voordat men aan de praktijkdag verschijnt. Deze e-learning cursus bevat het keurmerk van het NIKTA. Uiteindelijk ontvangt de cursist het NIKTA BHV certificaat na het slagen voor de digitale eindtoets van deze e-learning cursus en een succesvolle deelname aan een BHV praktijkdag.

Deze gehele module duurt 2 tot 3 uur, afhankelijk van het tempo waarin u de module doorloopt.

De e-learning module Bedrijfshulpverlening Kind gaat vooral over specifieke zaken waar een bedrijfshulpverlener aan moet denken in een omgeving met kinderen. Het is een aanvullende module op de e-learning module cursus Bedrijfshulpverlening Standaard. Door zowel het onderdeel eerste hulp uit de module Bedrijfshulpverlening Standaard als deze module Bedrijfshulpverlening Kind te volgen, kan men het benodigde certificaat behalen van bijvoorbeeld het NIKTA om te voldoen aan de wet IKK. Men kan zich dan Eerste Hulpverlener aan Kinderen noemen. Naast het volgen van e-learning, volgt u dan uiteraard nog de praktijkdag. Volgt u ook het gedeelte brandbestrijding en ontruiming uit de module Bedrijfshulpverlening Standaard, dan bent u na het volgen van dit traject zowel Bedrijfshulpverlener als Eerste Hulpverlener aan Kinderen.

Deze gehele module duurt 30 tot 60 minuten, afhankelijk van het tempo waarin u de module doorloopt.